VD Fanni Tumblr ♥
Home   ×   

The Aristocats (1970)

(Source: vintagegal, via rekasapi)

Neighbors (2014)

(Source: zacharyefrons, via robichauxs)

janesfoster:

Anon asked: Tobey Maguire or Andrew Garfield as Spider-Man?

(via justalittleoffkey)

Punanny Massif

Másfél hete, hogy a babám nem láttam,
Másfél hete erdőt-mezőt bejártam.
Nem tudom, hogy hová lett a kedvesem,
Csak azt tudom, hogy mennyire szeretem!
Nem tudom, hogy hová lett a kedvesem,
Csak azt tudom, hogy mennyire szeretem!

That perfect girl is gone.

(Source: resortmonorail, via magicyourway)

More outtakes of Josh Hutcherson for Seventeen Magazine

(via katnissandpeeta-thg)

dyalnobrien:

my 2013 fangirl awards 
↳ best abs » every guy

(Source: cnrwalsh, via robichauxs)

TotallyLayouts has Tumblr Themes, Twitter Backgrounds, Facebook Covers, Tumblr Music Player and Tumblr Follower Counter